КФН

Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2014 година

Застрахователите ще могат за първи път през 2015 г. да подават годишните си отчети за дейността по електронен път чрез въвеждане в Информационна система “Бизнес статистика”. Представянето...

Фирмите за бързи заеми да имат поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз

Проектът за Закон за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители е внесен за разглеждане в парламента от депутатите Румен Гечев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС).  В...