командироване на работници

Съгласие от работодателя при командироване в чужбина

Необходимо ли е изричното съгласие на работодателя при командироване на външен служител в чужбина? По повод конкретно запитване дали при командироване на служител на друг работодател в...

Уебинар на тема "Командироване в ЕС" и "Осигуряване на чужденци от ЕС" организира АССП

АССП организира на 9 март от 14:00 до 16:30 часа полезен уебинар във връзка с новите регламенти относно командироването на български работници в Европейския съюз и осигуряването на чужденци...

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

В последния за 2016 г. брой на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се регламентират правилата за Командироване и изпращане на...

Новите правила за почивните дни около официални празници са приети на второ четене

Депутатите приеха и на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се слага край на "дългите" уикенди и отработването в събота на дните около официални празници.  Според новите...

Предложенията за промени в Кодекса на труда и в ДОПК получиха одобрението на управляващите

Промени в ДОПК, включващи България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия и промени в Кодекса на труда, гарантиращи по-добра защита на...

командировките в ЕС

Министерството на труда и социалната политика публикува в началото на май за обществено обсъждане предложение за промени в Кодекса на труда, с което в българското законодателство да се...

ЕК предложи актуализиране на Директивата за командироването на работници

Да бъде актуализирана Директивата за командироването на работници с цел създаване на ясна и лесна за прилагане правна рамка за командироването в други държави в условията на лоялна...