консолидирана фискална програма

Министерство на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2014 г.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 март 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика".  Размерът на...

Със закона е регламентирана бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси.   ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ В сила от 01.01.2014 г. Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари...

Ръст на приходите от данъци и значителен излишък по консолидираната фискална програма през април очакват от МФ

От публикуваната в сайта на Министерство на финансите пресинформация става ясно, че през април 2015 г. се очаква най-големият излишък за първите четири месеца на годината по консолидираната...