необлагаеми доходи

Промени в ЗДДФЛ от 1.01.2017 г. относно необлагаемите доходи на физическите лица

В пакета от промени в данъчното законодателство за 2017 г. попадат и някои от регламентите на ЗДДФЛ, в това число и текстове, свързани с освободените от облагане доходи на физическите лица...

Облагане на продажба на апартамент, собственост на физически лица

Облагаем ли е доходът от продажба на недвижим имот, собственост на физическо лице, когато периодът между придобиването и продажбата на жилището е 3 години? Младо семейство си закупува...

Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ

Част от доходите, които получаваме, не подлежат на данъчно облагане според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В чл.13 от ЗДДФЛ са регламентирани ...