образци на документи

Удържането на авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г. е при изрично заявено желание

От приходната агенция напомнят, че след промените в ЗДДФЛ, влизащи в сила в началото на 2015 г., за да бъде удържан авансов данък на физическите лица за четвъртото тримесечие на годината,...

Земеделските производители избират до края на декември реда за облагането на доходите им през 2015 г.

Регистрираните като земеделски производители физически лица имат право да изберат реда, по който ще бъдат облагани доходите от дейността им за 2015 г. Подаването на декларацията, с която се...