осигурителен стаж

Длъжен ли е работодателят да изплати първите три дни болничен при липса на необходимия осигурителен стаж?

Дължи ли се от работодателя обезщетение за първите три дни от временната неработоспособност в случаите, когато лицето няма шестмесечен осигурителен стаж? Все по-често работодателите се...

За осигурителен стаж ще се счита времето, през което български граждани са били осигурявани в Бразилия и Тунис

Като осигурителен ще бъде зачитан стажът на български граждани през времето, в което са работили и са били осигурявани в Бразилия и Тунис. Сред публикуваните днес в интернет страницата на...