осигурителна политика

Одобрени са промени в осем наредби по прилагането на трудовото и осигурителното законодателство

Служебното правителство одобри на седмичното си заседание проектите за промени в осем наредби по прилагането на трудовото и осигурителното законодателство. Предложенията на социалното...

Как данъчната и осигурителната политика на правителството работи в подкрепа на бизнеса

Петър Чобанов: Данъчната и осигурителната политика ще подкрепят икономическия растеж и фискалната устойчивост. По време на лекцията си пред студенти от Шуменския университет "Епископ...