платен годишен отпуск

Минималните изисквания за труд и заплащане в страните от ЕС за 2017 г. са публикувани в страницата на ГИТ

Информация за минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС и страните по споразумението за Европейското икономическо пространство през 2017 г. вече е публикувана в интернет...

Какви са минималните трудовите възнаграждения (и дали има фиксирани такива), стандартното работно време и платеният годишен отпуск в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за...