счетоводни стандарти

Репутацията на предприятието като счетоводен обект

Към момента приложимите счетоводни стандарти (СС 22 Отчитане на бизнескомбинации и МСФО 3 Бизнескомбинации) признават единствено външно създадената търговска репутация, възникнала в...

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

До средата на декември ще се приемат становища по публикувания в средата на миналата седмица проект за Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Националните стандарти...