справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

От приходната агенция информират за публикуването на обновени програмни продукти към дата 27 януари 2021 г. С нова версия 13.02 е Клиентският софтуер за генериране на данни за декларации...

Още два програмни продукта на НАП са с актуализирани версии за 2017 г.

НАП актуализира програмния продукти за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. В обновената версия 6.01. е добавена възможност за генериране на...

Програмният продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” е с нова версия

Програмният продукт на НАП „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” вече е с нова версия 5.2, съобщават от приходната агенция. Актуализираната версия е достъпна в рубрика Програмни продукти в интернет...

Програмният продукт на НАП "Справка по чл.73 от ЗДДФЛ" е с обновена версия.

Приходната агенция публикува обновена версия 5.1 на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица и актуализира ръководството на потребителя за работа...

Обновен програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” е достъпен в сайта на НАП

Приходната агенция публикува версия на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за 2015/2016 г. и ръководство на потребителя за работа с него...