трудови договори

НАП актуализира програмния продукт "Трудови договори"

НАП публикува първата за тази година актуализация на ПП "Трудови договори".  Новата версия включва актуалната номенклатура "Национална класификация на професиите и длъжностите", в сила от...

Назначаване на управител в ЕООД на трудов договор

Налице е следният казус: Управител и е собстевеник на капитала на ЕООД. Желае да назначи нов управител. Назначаването е на база сключен трудов договор. Може ли да се направи единствено с...

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв - казус, свързан с изплащането на парично обезщетение от Бюро по труда. Въпрос: Лице с 30 години трудов стаж в едно и...

Нарушения в спазването на трудовото законодателство в големи търговски вериги показват проверки на ГИТ

Големи търговски вериги не спазват разпоредбите за разпределяне на работното време и осигурване на безопасни условия на труд, констатират от ИА "Главна инспекция по труда" след направени...

Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори” за 2015 г.

От НАП информират за наличието на обновена версия на програмен продукт "Трудови договори” за 2015 г. 1. Актуализирана е номенклатурата НКПД (в сила от 01.01.2015)– премахнати и добавени...

Главна инспекция по труда и НАП подготвят съвместни проверки за 4-часови трудови договори

Главна инспекция по труда и НАП ще организират съвместни проверки на над 2000 фирми. Целта на тази акция е ограничаването на нерегламентираната заетост и неправомерното сключване на трудови...

Актуализиран е програмният продукт „Трудови договори”

Актуализиран е програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда. В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари...