Вие сте тук

Главна инспекция по труда и НАП подготвят съвместни проверки за 4-часови трудови договори

Главна инспекция по труда и НАП подготвят съвместни проверки за 4-часови трудови договори

Главна инспекция по труда и НАП ще организират съвместни проверки на над 2000 фирми. Целта на тази акция е ограничаването на нерегламентираната заетост и неправомерното сключване на трудови договори на непълен работен ден в случаи, когато служителите реално полагат труд на пълен работен ден.

От приходната агенция са извършили подбора на предприятията, които ще бъдат подложени на проверка на база информацията за сключените голям брой 4-часови трудови договори при липса на икономическа логика за такива. Селектираните като рискови фирми ще бъдат уведомени в срок от две седмици чрез изпратени от двете институции предупредителни писма, с които ще бъдат информирани, че са поставени под наблюдение заради рисковете за укриване на данъци и осигуровки чрез договаряне на по-кратък работен ден и съответно по-ниско възнаграждение от реално получаваното. При липса на промяна в сключените договори следват съвместни проверки от ГИТ и данъчните инспектори.

За да бъде установено нарушение от страна на работодателите при сключването на трудови договори на непълен работен ден при полагане на труд на осемчасов такъв е необходимо най-вече съдействие от страна на служителите. Най-често инспектиращите не получават такова, което налага няколко последващи проверки, за да бъде доказано безспорно, че работникът или служителят редовно полага труд на пълен работен ден. Очакванията на двете институции са чрез съвместните проверки на НАП и Главна инспекция по труда да се повиши ефективността при доказване на това често нарушение на трудовото законодателство. 

От двете ведомства напомнят още на работниците и служителите, че чрез съгласието си да сключват писмени трудови договори за непълен работен ден и срещу по-ниско от реално получаването възнаграждение, те губят и социални права.


Източник: НАП