туристически данък

НАП публикува нови декларации по Закона за местните данъци и такси

В интернет страницата на НАП са достъпни нови формуляри за деклариране на дължимия туристически данък за предоставените нощувки в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма и за...

С какви данъци се облагат услугите за предоставяне на нощувки?

С какви данъчни задължения е свързана дейността по предоставяне на нощувки? Въпросът е актуален в разгара на летния сезон, а и извън него с оглед на амбицията на страната ни да бъде...