Вие сте тук

НАП публикува нови декларации по Закона за местните данъци и такси

НАП публикува нови декларации по Закона за местните данъци и такси

В интернет страницата на НАП са достъпни нови формуляри за деклариране на дължимия туристически данък за предоставените нощувки в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма и за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж.

Актуализацията на декларациите е във връзка с промени в Закона за туризма, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 2020 г. и промени в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в ДВ, бр. 71 от 2020 г

Обновените документи могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:


Източник: НАП