Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Име на законопроекта: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските...