200 млн. лв. за кредитиране на малките фирми в България след подписването на споразумението между ЕИФ и СИБАНК

200 млн. лв. за кредитиране на малките фирми в България след подписването на споразумението между ЕИФ и СИБАНК

Първото финансиране за България‬ по Плана "‪Юнкер‬" е факт след подписването на споразумението между Европейския инвестиционен фонд и СИБАНК.

Кредитите за малките и средни предприятия в размер на 200 млн. лева ще бъдат предоставени през следващите три години в резултат на гаранция от ЕИФ по програма COSME с финансовата подкрепа на Европейската комисия. От възможността за допълнително финансиране при благоприятни условия, което ще бъде предоставено от СИБАНК по силата на подписаното в София споразумение, ще могат да се възползват над 1000 малки фирми в страната. 

Заместник-председателят на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева изтъкна, че предоставените средства от бюджета на ЕС за кредитиране на МСП ще изиграят благоприятната роля за повишаване броя на инвестициите. Значимостта на подписаното споразумение подчерта и Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България. 

Алесандро Тапи, директор на отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира подписването в София: „За мен е удоволствие да подпиша първото за България споразумение за МСП гаранции на ЕФСИ по програма COSME. Чрез съвместната си работа СИБАНК и ЕФСИ ще ни дадат възможност да увеличим подкрепата за фирмите и да помогнем на предприемачите да разширяват и да развиват бизнеса си. Подкрепата на СИБАНК за българските МСП, които имат нужда от финансиране, с помощта на ЕФСИ, ще даде възможност на предприемачите да развиват бизнеса си и да създават работни места“.

По думите на главния изпълнителен директор на СИБАНК „Това е не само първото гаранционно споразумение по програма COSME за България, но и едно от първите в Европа. С подписването му оборихме първоначалния скептицизъм  и доказахме, че това е реално работещ механизъм в подкрепа на малкия и среден бизнес, върху който се гради европейската икономика.“

Още за механизмите на COSME за подобряване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес вижте тук.


Източник: ЕК