Европейски инвестиционен фонд

70 млн. евро и преференциални условия за финансиране на малкия и среден бизнес от Пощенска банка и ЕИФ

Благодарение на подписаното гаранционно споразумение между Пощенска банка и Европейският инвестиционен фонд за 70 млн. евро по оперативна програма „Инициатива за МСП“, малкият и среден...

Нова инициатива за индиректно микрофинансиране на Българската банка за развитие с подкрепата на ЕИФ

Предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро предвижда нова инициатива за индиректно микрофинансиране на ББР. Програмата ще се осъществява чрез...

200 млн. лв. за кредитиране на малките фирми в България след подписването на споразумението между ЕИФ и СИБАНК

Първото финансиране за България‬ по Плана "‪Юнкер‬" е факт след подписването на споразумението между Европейския инвестиционен фонд и СИБАНК. Кредитите за малките и средни предприятия в...