ИНГ Банк Н.В. – клон София

ING стартира дейността си в България през 1994г. От откриването си, ING Банк изгражда стабилна клиентска база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е била награждавана многократно с международни награди, сред които и най-добра банка за депозиране на средства в Централна и Източна Европа. Неколкократно Банката е избирана и за Най-добра чуждестранна банка в България.

Адрес: гр.София 1404, бул. "България"49Б, Вх. A, ет.7

Телефон: +359 2 917 6400

Факс: +359 2 917 6578/6579

e-mail: client.service@ingservices.bg

www.ingwb.bg