Общинска банка АД

Общинска банка АД е учредена през през април 1996 г. като универсална търговска банка. Банката е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа, лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа, притежава лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп, касов изпълнител на бюджети. Общинска банка АД има сключен договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка. 

Адрес: гр.София 1000, ул. "Врабча" 6

Телефон: (+359) 2 9300 111

Факс: +359 2 981 51 47

e-mail: contacts@municipalbank.bg

www.municipalbank.bg