Първа инвестиционна банка АД

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Банката притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

Адрес: гр. София 1797, бул. "Драган Цанков“ №37

Телефон: +359 2 91 001

Факс: +359 2 980 5033

e-mail: call@fibank.bg

www.fibank.bg