Ти Би Ай Банк EАД

TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V, към която принадлежат и утвърдените на българския пазар марки TBI Credit, TBI Leasing и TBI Rent. Предложенията на банката за развитие на УСПЕШЕН БИЗНЕС на микро, малки и средни предприятия включват разнообразни видове кредити и лизинг. 

Адрес: гр. София 1421, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” No 52-54 

Телефон: +359 2 970 24 10; 8163 900

Факс: +359 2 970 24 42

e-mail: office@tbibank.bg

www.tbibank.bg