АИКБ, АССП и ИДЕС с пореден призив за отхвърляне на спорните промени в Закона за адвокатурата

АИКБ, АССП и ИДЕС с пореден призив за отхвърляне на спорните промени в Закона за адвокатурата

Пореден призив да бъде отхвърлен на първо четене в пленарна зала спорният проект за промени в Закона за адвокатурата отправиха представителите на бизнеса в лицето на АИКБ и организациите на счетоводния и одиторския бранш.

В общо становище Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията на счетоводителите и счетоводни предприятия и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители поискаха отново окачественият като откровено лобистки и съдържащ "редица противоконституционни, спорни и опасни за националната сигурност и стопанския оборот текстове"  законопроект да бъде отхвърел при първото гласуване и да бъде предложен отново на Народното събрание след обсъждане и преработка на спорните моменти.

Основният обект на критики, посочен в изказаните до момента над 30 отрицателни становищана различни организации, са текстовете за изменения в чл.24, ал. 1 и чл.150 от ЗА, с които на практика се създава в противоречие на Конституцията "монополно право за адвокатурата относно попадащите в  обхвата на нормата дейности" и се накърняват правата на професионалисти в различни сфери. Ефектът от такива промени ще е допълнителна административна тежест и многократно оскъпяване и затрудняване на услугите за бизнеса и гражданите, подчертават отново председателите на АИКБ, АССП и ИДЕС.

Критика е отправена и към предложението право на достъп до Националната база данни "Население" и Националния регистър на българските документи за самоличност да имат всички български и европейски адвокати. С това се накърнява правото на защита на личните данни на гражданите, алармират от организациите.

Припомняме, че и Асоциацията на индустриалния капитал в България, и Асоциацията на счетоводителите и счетоводни предприятия ясно заявиха отрицателната си позиция относно предложените изменения и допълнения в Закона за адвокатурата преди повече от година при първото му представяне. Позициите на двете организации от февруари и април 2015 г. вижте тук:

Източник: АИКБ