Искане за промени в Закона за счетоводството във връзка с независимия финансов одит отправи АОБР

Искане за промени в Закона за счетоводството във връзка с независимия финансов одит отправи АОБР

В ставонище по предложения в края на август законопроект за промени в ЗКПО представителните бизнес организации отново поставят на дневен ред въпроса за необходимостта от корекции в друг нормативен акт - Закон за счетоводството (в преходните и заключителните разборедби на ЗИД на ЗКПО са предвидени изменения и в редица други закони, сред които и ЗСч).

Целта е да се премахне допълнителната административна тежест за над 6000 малки предприятия в България под формата на "необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии"*.

От Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона, като мотивът е несъвместимостта на подобни утежняващи регулации както с европейските практики в сферата, така и с декларираната от правителството управленска програма.

Подкрепа за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, с който да се въведат предложените промени, от АОБР изразяват официално още в средата на юни 2018 г. с писмо, адресирано да финансовия министър.

С пълното становище на асоцияцията можете да се цапознаете ТУК.

Източник: БСК