Вие сте тук

Данъчно облекчение за културни дейности предвижда проект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ

Данъчно облекчение за културни дейности предвижда проект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен днес в Народното събрание, предвижда нови данъчни облекчения за физическите лица, които посещават културни мероприятия и купуват книги. 

Депутатите от "България без цензура" предлагат местните физически лица, включително извършващите дейност като еднолични търговци, да ползват данъчно облекчение за културни дейности, като приспадат от годишната си данъчна основа сумата, равняваща се на до 12 билета годишно за посещение на театър, опера, балет, концерти и други български сценични изяви на територията на страната, както и за до 12 книги, закупени през годината.

За да могат да се възползват от това данъчно облекчение, физическите лица и ЕТ ще трябва да приложат към данъчните си декларации билетите и фискалните касови бонове, удостоверяващи съответно посещението на сценичното културно мероприятие и покупката на съответните книги. Ако бъдат приети, промените ще влязат в сила от 1 януари 2016 г.

В мотивите към законопроекта вносителите изтъкват като плюс стимула за културната индустрия в България и книгоиздателите. Освен това предложените промени ще поддържат гражданския ангажимент за ясна и почтена фискална отчетност чрез необходимостта да бъдат събирани и пазени билети и касови фискални бонове. А това от своя страна ще благоприятства и за увеличаване на институционалната грамотност, твърдят депутатите. 

Източник:: НС