законопроекти

Правителството одобри предложения в ЗИД

Законопроектът за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност, който беше публикуван за обществено обсъждане в средата на септември, получи одобрението на МС и...

Проект за промени

МТСП публикува за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса на труда, в който са заложени по-високи санкции за работодатели и длъжностни лица при установяване на повторно нарушение,...

Проект за промени в ЗМДИВП

В НС е внесен Законопроект 054-01-34/27.04.2020 г. за промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с който се предлагат редица мерки за подпомагане на...

Правителството одобри предложения в ЗИД на ЗКПО пакет от промени в данъчното законодателство

Проектът за промени в ЗКПО, в който се предвиждат изменения и на редица други данъчни закони, получи одобрението на правителството, съобщава се в прессъобщение на институцията за взетите...

Законопроект за промени в ЗАДС предвижда въвеждане на видеоконтрол на движението на акцизни стоки

Внесен за гласуване в НС е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се предвижда внедряването на системи за видеонаблюдение, осигуряващи...

Намаление на ДДС за някои храни и лекарства предвижда проект за промени в ЗДДС

Проект за промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесен за гласуване в НС днес, 5 юни 2019 г., предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка от 20% на 9% за лекарства,...

Проектът за промени в данъчното законодателство получи одобрението на МС

Проектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се предлага солиден пакет от промени в данъчното законодателство, получи одобрението на...

проект промени зкпо

Законопорект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с преходните и заключителните разпоредби на който за пореден път пакетно се променят разпоредбите и на...

проект промени

Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност. Целта на законодателната инициатива е прецизиране на...

Законопроект за мерките срещу изпирането на пари е внесен в НС на 22.08.2017 г.

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари е внесен за разглеждане в НС. Законопроектът е разработен от създадена за целта със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и...

Проект за промени в Кодекса на труда предлага мерки срещу некоректни работодатели

Законопрект за промени в Кодекса на труда предлага мерки за допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не изплащат дължимите трудови...

проектът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Социалното министерство публикува проекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г.  По-долу е цитиран текстът на доклада към проектобюджета на ДОО, в който са обобощени...

Закона за малките и средните предприятия предлагат от Министерство на икономиката

Проект за промяна в Закона за малките и средните предприятия предвижда да отпадне изключението за свързаност на предприятията по отношение на висшите училища и изследователските центрове....

Проект за промени в КСО регламентира инвестирането на средства от пенсинните фондове

На заседанието си на 23 август Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и го публикува за обществено...

Бюджетната комисия одобри 10% данък върху отчетените разходи по личното ползване на фирмени активи

Нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени активи и персонал от работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата,...

Промени в регламентите за еднодневните трудови договори предвижда ЗИД на Кодекса на труда

Еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват най-късно в последния ден на съответния месец - това предвижда внесеният днес в НС законопроект...

малки обекти за дестилация ще се регистрират в общините според проект за промени в ЗАДСтилация ще се регистрират в общините според проект за промени в ЗАДС

Внесеният днес в НС законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове предвижда промяна в досегашния режим на регистрация и контрол на специализираните малки...

Два законопроекта за промени в Закона за ДДС предлагат намаляване на данъчната тежест

Два законопроекта, предлагащи промени в Закона за данък върху добавената стойност бяха внесени за разглеждане в НС в края на миналата седмица. Едната законодателна инициатива е дело на...

БСК: Прогресивното подоходно облагане ще влоши бизнес средата

Негативи за бизнес средата и неефективно изпълнение на целта за намаляване на бедността би донесло предложеното в проекта за промени в ЗДДФЛ връщане на прогресивното подоходно облагане,...

Прогресивно облагане на доходите предвижда проект за промени в ЗДДФЛ

Прогресивното подоходно облагане отново ще бъде подложено на обсъждане с внесения днес в НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

Законодателна инициатива предвижда редица облекчения за офшорните компании у нас

В средата на миналата седмица в НС беше внесен за разглеждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в...

5 дни повече платен годишен отпуск предлага проект за промени в Кодекса на труда

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен на 19 ноември 2015 г. от Георги Кадиев, предвижда увеличаване на размера на платения годишен отпуск по чл.155, ал.4 от...

Нов данък за таксиметровия превоз на пътници предвижда проект за промени в ЗМДТ

Внесеният днес в НС законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси предлага въвеждането на нов данък, с който да бъдат облагани таксиметровите превози на...

Как ще се осигуряваме през 2016 г. според законопроекта за бюджета на ДОО за следващата година

В края на миналата седмица управляващите одобриха проектобюджета на държавното обществено осигуряване и нормативният акт беше внесен за разглеждане в Народното събрание. Без подкрепа на...

Страници