Вие сте тук

Горна граница за таксите по чл.2, ал.1 от Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписване, предлага служебното правителство

Горна граница за таксите по чл.2, ал.1 от Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписване, предлага служебното правителство

Въвеждане на таван за таксите, събирани от Агенцията по вписванията, предлага работната група, сформирана в средата на февруари със заповед на министър-председателя със задачата да предложи конкретни мерки за облекчаване на административната тежест върху малките и средни предприятия.

Проектът на Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, публикуван за обществено обсъждане на 19 април 2017 г., предвижда регламентирането на горна граница от 500 лв. при вписване на апорт с предмет недвижими имоти, а за всички останали случаи се предлага таванът на таксите за вписване по чл.2 от Тарифата да е 1000 лв. Според сега действащите разпоредби за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. В доклада към проекта се посочва, че тъй като на вписване подлежат широк кръг актове, свързани с недвижими имоти, таксата засяга интересите на всички граждани и юридически лица, участници в гражданския и търговския оборот. Предложеното ограничение цели да избегне превръщането на таксата по чл.2, ал.1 от Тарифата в скрито данъчно облагане, уточняват авторите на проекта. В частичната предварителна оценка за въздействието на допълнението на Тарифата за държавните такси е отбелязано: "При все по-нарастващите цени на недвижимите имоти през последните години, пропорционалната такса от 0,1% без установена горна граница, представлява сериозна финансова тежест особено при бизнес кредитирането. В преобладаващия брой случаи, цената на имотите, които обезпечават кредитната сделка, значително надвишават нейната стойност. Таксата по вписване на ипотечни договори, обезпечаващи получаването на един кредитен продукт, нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Такъв размер такси са лишени от икономическа логика и обоснованост и ги превръщат в косвен данък. ".

Ако бъде прието, постановлението ще влезе в сила от 1 януари 2018 г., като събраните до този момент такси по висящи производства няма да подлежат на връщане.

Проектът, докладът към него, частичната оценка и становището на дирекция "Модернизация на администрацията" могат да бъдат разгледани в Портала за обществени консултации, както и тук: