Вие сте тук

Предлагат два пъти по-висок праг за задължителна регистрация по ЗДДС от 2023 г.

Проект за промени в ЗДДС, внесен в Народно събрание на 21.04.2022 г., предлага двукратно увеличение на прага на годишния облагаем оборот, при достигането на който регистрацията по закона става задължителна.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 21.04.2022 г.

От 50 000 лв. на 100 000 лв. да бъде повишен минималният праг на облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия, над който регистрацията по ЗДДС става задължителна, предвижда проект за промени в нормативния акт. Законодателната инициатива е на депутати от Демократична България и е депозирана в Народно събрание на 21.04.2022 г.. 

Това е поредният опит да се направи промяна в нормативната уредба в посока повишаване на въпросния праг за задължителна регистрация. През юли 2021 г. неуспешно беше предложено да се повиши сумата до 200 000 лв. Тогава в НС бяха внесени два документа, единият от които отново от ДБ, с предложение - същите цифри като в настоящия, но без увеличението да е разпределено на етапи в следващите две години.

В мотивите към законопроекта е посочено, че основната цел е да бъде намалена административната и регулаторната тежест, свързана с възникването на задължение за регистрация по ЗДДС за микро-, малки и някои средни предприятия, както и за физически лица, упражняващи независима икономическа дейност.

Авторите на проекта предлагат поетапно повишаване на прага за задължителна регистрация по Закона за данък добавена стойност. Предвижда се от 1-ви януари на следващата година облагаемият оборот за последните 12 месеца да е под 100 000 лв., а от 01.01. 2024 г. - под 166 000 лв., за да не се се изисква от задължените лица да се регистрират. 

В ПЗР е записано още, че всички лица, регистрирани по досегашния ред на чл. 96, ал. 1, запазват регистрацията си, независимо от това дали са достигнали предложения праг или не. При по-нисък оборот от регламентирания е предоставена възможност за подаване в едномесечен срок, считано от 01.01.2023 г., съответно - 01.01.2024 г., на заявление за дерегистрация.

Пълният текст на законопроекта е достъпен в интернет страницата на НС, както и в прикачения файл по-долу.

Източник: Народно събрание


Експертна консултация и съдействие при необходимост от регистрация по ЗДДС ще получите » ТУК «