Вие сте тук

Бизнесът и синдикатите също потърсиха варианти за разрешаване на проблема с КТБ

Бизнесът и синдикатите също потърсиха варианти за разрешаване на проблема с КТБ

Бизнесът и синдикатите предложиха Надзорен комитет от експерти да намери изход от кризата с КТБ. Случаят с Корпоративна търговска банка може да се окаже ако не фатален, то с изключително негативни последици за редица водещи отрасли от българската икономика, които банката е обслужвала.  

Невъзможността да се ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места. Това се казва в Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ.В писмото е отправено предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и преодоляване на последиците за банковия сектор и е адресирано до президента Росен Плевнелиев, премиера Пламен Орешарски, управителя на БНБ Иван Искров, председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и ръководствата на парламентарно представените политически партии. Бизнесът и синдикатите настояват независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група Българската народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти. В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори. 

Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Ръководството на синдикатите и бизнес организациите обаче подчертава, че създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност компетентните лица и институции.

Освен за създаване на независим надзорен комитет в отвореното писмо от 23.07.2014 г. се изтъква необходимостта от незабавни преговори за влизането на България в Европейския банков съюз.

Писмото е подписано от ръководителите на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ


Източник: Българска стопанска камара (БСК)