БСК

БСК публикува становище по законопроекта

След като на 09.10. 2019 г. пакетното предложение за промени в данъчното законодателство под формата на ЗИД на ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.) беше внесено за гласуване в НС, БСК публикува...

Бизнесът с редица възражения срещу поредната доза промени в ЗАДС

БСК публикува в интернет страницата си становище относно проекта на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, достъпен за обществено обсъждане до 11 август. Представителната бизнес...

Бизнесът поиска отпадане на задължението за подаване до ДАНС на плановете за обучение относно изискванията на ЗМИП

В становище на БСК, адресирано до управляващите, представителната бизнес организация изрази несъгласието си със създадената допълнителна административна тежест чрез вменяване на задължение...

ВАС ще решава противозаконни ли са размерите на държавните такси

БСК е подала жалба във ВАС срещу Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. От Българската стопанска камара обявиха стартирането на серия от съдебни искове срещу...

Промените в Закона за адвокатурата

Председателят на БСК отправи поредната сериозна критика към проекта за промени в Закона за адвокатурата, които предвиждат фирми и граждани да общуват с държавните ведомства и общинските...

Новият председател на Надзорния съвет на НОИ е Димитър Бранков от БСК

На вчерашното си заседание членовете на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт повериха председателското място на Димитър Бранков - зам.-председател на БСК. Той ще замени на...

Над 200 са промените в данъчно-осигурителното законодателство на страната ни за периода 2010 - 2015 г.

Законът за ДДС е променян 22 пъти през последните 6 години, 14 от които чрез преходните и заключителни разпоредби на други закони. 8 са приетите и влезли в сила  ЗИД на ЗДДС. Това са част...

БСК: Прогресивното подоходно облагане ще влоши бизнес средата

Негативи за бизнес средата и неефективно изпълнение на целта за намаляване на бедността би донесло предложеното в проекта за промени в ЗДДФЛ връщане на прогресивното подоходно облагане,...

Съдът отмени постановлението на МС за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г.

На вчерашното си заседание Върховният административен съд отмени правителственото постановление за размера на минималната работна заплата през 2015 г. Жалбата на АИКБ, БСК и БТПП против...

Рейтингова система за оценка ще отличава добрите от лошите работодатели

Рейтинговата система за оценка на работодателите (РеСОР) е разработена в партньорство между КНСБ и Българска стопанска камара като част от проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез...

Бизнесът и синдикатите също потърсиха варианти за разрешаване на проблема с КТБ

Бизнесът и синдикатите предложиха Надзорен комитет от експерти да намери изход от кризата с КТБ. Случаят с Корпоративна търговска банка може да се окаже ако не фатален, то с изключително...