Вие сте тук

Бюджетът на ДОО за 2016 г. е приет на първо четене

Бюджетът на ДОО за 2016 г. е приет на първо четене

Със 111 гласа „за“, 41 „против“ и 13 „въздържал се“ днес депутатите приеха на първо четене бюджета за 2016 година на Държавното обществено осигуряване. Според одобрения днес законопроект от 1 януари 2016 г. минималната работна заплата ще бъде увеличена на 420 лв. , а пенсиите ще се актуализират с 2,5% от 1 юли. 

Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности нарастват средно с 8,6%, като по предложение на социалното министерство ще бъде наложено административно увеличение от 7,5% за дейностите без постигнати споразумения за МОД. По-висок ще е и осигурителният доход на земеделските стопани и тютюнопрозводителите, които ще се осигуряват минимално върху 330 лв., а не както до сега върху 300 лв.

Според приетият днес на първо четене проект без промяна остава размерът и съотношението на осигурителните вноски, както и на вноските за фонд „Пенсии“. Няма да има повишение на обезщетенията за безработица. Запазва се на нивото от 2015 г. и паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО, което остава 340 лв. 

Обобщена информация и текста на проекта на Закона за  Държавното обществено осигуряване за 2016 г., както и приложенията към него, в които са определени минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2016 г., диференцираните осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2016, бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и бюджета на Учителския пенсионен фонд могат да бъдат намерени в рубриката Законодателство ⇒ Проекти ⇒ "Административно увеличение от 7,5% на МОД за дейностите без споразумения в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г."