осигурителни вноски

Прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г. - становище на НАП

Становище на приходната агенция по прилагането на осигурителното законодателство за 2020 г. е публикувано в рубриката Осигуряване » Становища, указания, инструкции. В документа са посочени...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари

До края на януари самоосигуряващите се лица могат еднократно да упражнят правото си да променят вида на осигуряване за съответната година. Това се случва с подаване на декларация по...

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лице

Казусът разглежда сключен с безработно лице граждански договор за хонорар от 380 лв. Въпросът, който следва, е какви ще бъдат дължимите данъци и осигуровки. Чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за...

Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите

Измененията и допълненията в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, с които в обхвата на доходите, върху които се дължат...

Минимален осигурителен доход за земеделски производител, работещ и на трудов договор

Казусът разглежда минималния осигурителен доход, когато става дума за земеделски производители. Въпрос: Земеделски производител, регистриран по Наредбата за физическо лице, получава доход...

По-високи здравни вноски дължат безработните от началото на 2017 г.

До 25 февруари трябва да бъде направена първата здравноосигурителна вноска за 2017 г. От НАП припомнят, че дължимата сума за здравно осигуряване на безработните лица, които не получават...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на справки към съответните инситуции до края на 2016 г. са систематизирани в данъчно-осигурителния календар за...

Дължими осигуровки при незаконно уволнение

Казусът разглежда дължимите осигуровки  при уволнение на служител, признато за незаконно. Въпрос: Уволнение на служител в бюджетна организация е признато за незаконно. На каква база се...

Какви ще са размерите на осигуровките, обезщетенията и пенсиите според проектобюджета на ДОО за 2017 г.

Проектът за бюджета на ДОО, с който се регламентира как ще се осигуряваме през следващата година, какви ще са размерите на обезщетенията за безработица, временна неработоспособност, раждане...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2016 г.

Данъчно-осигурителния календар за ноември 2016 г. предоставя полезна информация за регламентираните в нормативните актове срокове деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2016 г.

Сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и платени дължимите според законовите разпоредби данъци и осигуровки, са систематизирани и отбелязани в данъчно-осигурителния календар за...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2016 г.

Полезна систематизирана информация за данъчно-осигурителните задължения и сроковете, в които трябва да бъдат изпълнени те през месец септември е публикувана в по-долу и отбелязана в...

Данъчно-осигурителен календар - август 2016

Августовския данъчно-осигурителен календар, съдържащ полезна информация и сроковете за деклариране и внасяне на дължимите на данъци и осигуровки и подаване на различни видове справки към...

Още две заявления ще могат да се подават онлайн с персоналния код на НАП

С ПИК от днес, 11 юли, самоосигуряващите се лица ще могат да подават по електронен път две нови заявления. От приходната агенция ни информират, че към списъка с електронни услуги, достъпни...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2016

Сроковете, в които трябва да бъдат подадени различните декларации и справки, както и да бъдат платени дължимите данъци и осигуровки през настоящия месец, са подредени в данъчно-...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2016 г.

Информация за сроковете, в които трябва да бъдат подадени декларции и справки и платени дължимите данъци и осигуровки за настоящия месец съгласно данъчното и осигурителното законодателство...

Данъчно-осигурителен календар - май 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на различни видове справки към съответните институции, регламентирани в нормативните актове, са систематизирани в ...

Самоосигуряващите се лица внасят годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване до 3 май

На 3 май 2016 г. изтича и срокът, в който самоосигуряващите се лица трябва да извършат годишното изравняване на осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване и здравното...

Самоосигуряващите се лица трябва да подадат до 30 април декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ"

Ако вие сте самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, то имате задължението да подадете до 30 април Декларация образец № 6 „Данни за дължимите осигурителни...

Данъчно-осигурителен календар - април 2016 г.

В данъчно-осигурителния календар за месец април 2016 г. са отбелязани сроковете за подаване на декларации и справки и внасяне на дължимите суми за данъци и осигуровки, регламентирани от...

Данъчно-осигурителен календар - март 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки през март 2016 г. са отбелязани в данъчно-осигурителния календар за месеца, публикуван по-долу: Закон за ДДС 14.03.2016 г. -...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2016 г.

Сроковете в данъчно-осигурителния календар за февруари, определени в съответните нормативни актове, са обобщени и отбелязани по-долу. Закон за ДДС 14.02.2016 г. (следващ работен ден: 15.02...

Размер на задължителните осигурителни вноски за 2016 г. за еднодневните трудови договори по чл. 114а от КТ

По-високата минимална работна заплата от 1 януари 2016 г. налага и промяна в размера на задължителните осигурителни вноски за договорите по чл. 114а от КТ, които работодателите заплащат...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки за януари 2016 г., регламентирани от данъчното и осигурителното законодателство, са систематизирани по-долу: Закон за ДДС...

Страници