Вие сте тук

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира официално в четвъртък

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира официално в четвъртък

Стартът на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. ще бъде обявен официално в ченвъртък, 15 януари, на информационно събитие в гр.Пловдив. 

От Министерство на труда и социалната политика съобщават, че на официалното събитие ще присъства заместникът на Генералния директор по заетост, социални въпроси и приобщаване в ЕК Золтан Казачай, чийто ранг се нарежда трети след този на Комисаря по заетостта в йерархията на Европейската комисия. Другите официални европейски гости в Пловдив ще бъдат ръководителите на две дирекции от същата Главна дирекция - Петер Стуб Йоргенсен (Дирекция F „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС II: ЕСФ”) и Андриана Сукова-Тошева (Дирекция Е „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС I: ЕСФ“), както и Аурелио Сесилио, който отговаря за развитието на страната ни в областта на Икономиката на социалния пазар в страните членки. 

Средствата, предназначени за програмата, са в размер на 1 092 млн. евро или близо 2 млрд. и 136 млн.лв. с включено националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е в размер на близо 258 млн. лв. Фокусът на програмата е поставен върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, със специален акцент върху младежите, продължително безработните и по-възрастните хора. Приоритет в програмата са и мерките за повишаване на квалификацията на заетите, съобразно нуждите на бизнеса. 

В интервю за в."Стандарт" министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин подчертава, че ОП РЧР 2014-2020г. е насочена не просто към намалямане на безработицата, а е приоритетно ориентирана към осигуряване на трайна заетост. В тази връзка първата схема, с която започва новата оперативна програма, е свързана с младежката заетост. По думите на г-н Калфин "8000 млади българи ще стажуват и чиракуват в предприятия. Наемането им ще започне до края на януари. Програмата осигурява за 6 месеца заплата и осигуровки, а ако стажантите бъдат наети на работа, се покриват осигуровките за още 6 месеца. Надявам се това да доведе до трайна заетост. Интересът от страна на бизнеса е много голям - 13 000 са заявените работни места. Ако схемата има успех и хората биват трайно наемани, ще я разширим. Анализът в цяла Европа показва, че най-ефективните мерки са именно стаж на работното място и стимули за работодателя да запази младия работник."

Европейската комисия одобри оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на 28 ноември 2014 г.

Източник: Министерство на труда и социалната политика