Вие сте тук

Още над 40 млн.лева за безвъзмезно подпомагане на микро и малки предприятия, засегнати от кризата заради Covid-19, обещават от МИ

Още над 40 млн.лева за безвъзмезно подпомагане на микро и малки предприятия, засегнати от кризата заради Covid-19, обещават от МИ

Още над 40 млн.лева за безвъзмездно подпомагане по процедурата на ОПИК „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" ще бъдат добавени към бюджета на програмата.

Намеренията за осигуряване на допълнителни средства за финансова помощ на засегнатите от кризата заради пандемията от новия коронавирус микро и малки предприятия е анонсирано от министъра на икономиката Емил Караниколов по време на изслушване пред Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание.

По думите на министър Караниколов: "В началото на юни ще стартираме и процедурата за подкрепа на средни предприятия. Ще се кандидатства с облекчен вид документи.". Според данните, публикувани в ЕИПЕСИФ, към 16.00 ч. на 21 май подадените заявления за финансиране на проекти са 23 598. Междувременно УО на ОПИК публикува пояснение връзка с множество запитвания, с което уведомява всички заинтересовани страни, че не се изискват допълнителни документи различни от тези, които са посочени в пакета за кандидатстване. 

В прессъобщението се посочва:

"По отношение на следните документи - Удостоверенията от НАП, Удостоверенията за липса на задължения към Столична общината и към общината по седалището на кандидата, както и по отношение на Свидетелство за съдимост (по отношение на лица, които са родени в България и не са осъждани) и документите от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Управляващият орган ще извършва служебни проверки чрез съответните администрации преди сключване на договор за предоставяне на БФП."

В интернет страницата на МИ е публикувана и обобщена информация за икономическите мерки в страната, предприети като реакция на Covid-19 кризата. Списъкът (с няколко съкращения) е цитиран по-долу:


"Икономически мерки

  • Изплащане на компенсации за запазване на заетостта (мярка 60/40) https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/
  • Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Основни параметри на процедурата вижте тук
  • Подкрепа за микро-, малкия и среден бизнес, чрез Българска банка за развитие - тук
  • Изисквания за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ хората, лишени от възможността да полагат труд  поради пандемията от COVID-19 вижте тук
  • Ред за отсрочване на задължения към банкови институции тук
  • Информация за МСП в условията на COVID-19. ИАНМСП: насоки в полза на МСП в условията на криза може да намерите тук
  • Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата - https://www.fmfib.bg/
  • Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на  COVID – 19. Вижте тук

---

*Забележка: Публикуваната информация е предоставена от и със съгласието на съответните субекти и Министерството на икономиката не носи отговорност за нейната точност, изчерпателност и качество."


Източник: МИ