Вие сте тук

Почти 15 000 са регистрираните еднодневни трудови договори от началото на 2016 г.

Почти 15 000 са регистрираните еднодневни трудови договори от началото на 2016 г.

Около 15 000 еднодневни договора по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда  са регистрирани в ГИТ от началото на годината.

На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество изпълнителният директор на ИА "Главна инспкция по труда" отчете благоприятно влияние на облекчения режим за наемането на работници върху заетостта в селското стопанство. По данни на агенцията още преди старта на активния земеделски сезон вече има почни 15 хил. дневни договора, които са използвани от работодатели, като най-много договори са заверени в обработката на лозя - близо 8000 бр. Според анализа, представен от инж. Румяна Михайлова, от юли 2015 г. до края на годината 1004 земеделски производители са закупили 81 0000 еднодневни трудови договора, от които върнати като неизползвани са 8876 формуляра.

Пояснението на социалния министър Ивайло Калфин по повод изнесените цифри е, че „Това не са реално хора, които стоят зад тях. Става дума за трудодни.“ По този повод представителите на синдикалните организации са поискали от ГИТ повече информация за това колко реално са наетите работници, които стоят зад сключените договори. 

В доклада на Инспекцията по труда са анализирани възможностите за наемане на неквалифицирана работна ръка, които се предоставят на регистрирани земеделски стопани с  новия вид трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. От ГИТ подчертават, че дневните договори спестяват на работодателите необходимостта да оформят трудови книжки и други документи за прекратяване на трудовото правоотношение, а наетите лица не губят права на социално подпомагане и обезщетение за безработица

Проблем пред използването на еднодневните трудови договори е недоверието от страна на работниците, които не желаят да сключват такива договори поради опасения, че ще загубят правата си на социални плащания. Това води до отказ да предоставят личните си карти и до подаване на некоректни данни при попълването на документите. От Инспекция по труда провеждат информационни кампании както сред потенциалните работници, така и сред земеделските стопани, по време на които се разяснява спецификата, облекченията и ползите от новия вид договори. В сайта на агенцията може да бъде намерена и информация за размера на осигурителните вноски, които работодателите трябва да внесат авансово (Вижте ги и ТУК). 

Друг негатив, посочен от работодателите, е твърде усложнената процедура при регистрирането на този тип договори, отнемаща много време и човешки ресурс. В отговор ИА ГИТ разработва проект, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за изграждане на специален информационен продукт. Той ще позволи договорите да се регистрират изцяло онлайн, дори в неработно време, както и да се генерират многократно данните на работник, с когото вече е сключван еднодневен договор от съответния работодател. Въвеждането на електронен регистър за еднодневните трудови договори беше анонсирано от социалния министър на срещата му с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите в началото на април.

По време на заседанието на НСТС работодателските организации са представили редица предложения за промени към системата на еднодневните трудови договори, сред които освен опростена процедура за прилагането им е и искането те да бъдат използвани в повече браншове. Срещу това са възразили представителите на синдикатите. Против разпростиране на договорите в други икономически сектори се обяви и социалният министър Ивайло Калфин.

Повече информация за трудов договор по чл. 114а от КТ вижте ТУК.


Източник: ИА ГИТ