земеделски производители

Инспекция по труда подготвя проверки за сключени трудови договори за селскостопанска работа

ИА "Главна инспекция по труда" информира за предстоящи засилени проверки в селското стопанство във връзка със спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наличието...

Почти 15 000 са регистрираните еднодневни трудови договори от началото на 2016 г.

Около 15 000 еднодневни договора по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда  са регистрирани в ГИТ от началото на годината. На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно...

Електронен регистър за еднодневните трудови договори ще заработи до няколко месеца

Електронният регистър за еднодневните трудови договори ще е готов до няколко месеца, обяви социалният министър по време на срещата си с представители на Националната асоциация на...

Земеделските стопани могат да изберат как да се облагат доходите им през 2016 г. до края на декември

До края на декември регистрираните земеделски стопани могат да изберат дали доходите от дейността им през 2016 г. да се облагат по реда,  предвиден за едноличните търговци (с данък върху...

Земеделците трябва да подадат повторно в НАП данни за съдовете и съоръженията за течни горива, използвани за собствени нужди

След като на 30 октомври в Държавен вестник са обнародвани текстовете, допълващи регламентите на Наредба № Н-18 относно задълженията за монтиране на нивомери на резервоарите за течни горива...

Проект за промяна в ЗДДС предвижда облекчение в режима за съхранение на горива за земеделски производители

С внесения вчера в НС проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се предлага разпоредбите на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС да не важат за лице – получател по...

Задължителни осигурителни вноски на земеделските производители

Какви задължения за осигурителни вноски имат регистрираните земеделски производители? В какъв размер и срок трябва да бъдат направени плащанията? Ако произвеждате растителна и/или...

Въвеждане на еднодневен трудов договор предвиждат предложенията на МТСП за промени в трудовото законодателство

Предложенията на Министерство на труда и социалната политика за промени в трудовото законодателство представи на официална пресконференция вчера социалният министър Ивайло Калфин. Предвижда...

ЕК с положително решение относно данъчното облекчение за земеделски производители

Разписката с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 е получена и това позволява на земеделските стопани да използват...

Ограничения за данъчни облекчения - държавна помощ предвиждат приетите на второ четене промени в ЗКПО

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. След консултация с Европейската комисия първоначалната схема за държавна помощ е...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 20.02.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 20.02.2015 г. Вносители: МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ДИАНА...

Земеделските производители избират до края на декември реда за облагането на доходите им през 2015 г.

Регистрираните като земеделски производители физически лица имат право да изберат реда, по който ще бъдат облагани доходите от дейността им за 2015 г. Подаването на декларацията, с която се...