Главна инспекция по труда

Законодателни промени облекчават наемането на сезонни работници от трети страни в туризма

Промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, обнародвани в бр. 48 на Държавен вестник, ще облекчат процедурата за наемане на работници от...

Еднодневните трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда вече могат да се заверяват онлайн

Земеделските стопани, които наемат работници на еднодневни трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ, вече могат да се възползват от новия програмен продукт на ИА "Главна инспекция по труда...

Минималните изисквания за труд и заплащане в страните от ЕС за 2017 г. са публикувани в страницата на ГИТ

Информация за минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС и страните по споразумението за Европейското икономическо пространство през 2017 г. вече е публикувана в интернет...

Започват традиционните проверки по спазване на трудовото законодателство в морските курорти

Стартира ежегодната кампания на ГИТ за контрол по спазване на трудовото законодателство в морските курорти. Началото за сезона беше обявено официално с проверки в Бургас, в които участие...

Инспекция по труда подготвя проверки за сключени трудови договори за селскостопанска работа

ИА "Главна инспекция по труда" информира за предстоящи засилени проверки в селското стопанство във връзка със спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наличието...

Почти 15 000 са регистрираните еднодневни трудови договори от началото на 2016 г.

Около 15 000 еднодневни договора по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда  са регистрирани в ГИТ от началото на годината. На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно...

Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ трябва да бъде подадена до края на април

Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е годишна и се подава от всички юридически или физически лица, които наемат служители или използват...

Електронен регистър за еднодневните трудови договори ще заработи до няколко месеца

Електронният регистър за еднодневните трудови договори ще е готов до няколко месеца, обяви социалният министър по време на срещата си с представители на Националната асоциация на...

ИА „Главна инспекция по труда“ стартира проверки за възнаграждения под минималната заплата

ИА „Главна инспекция по труда“ ще проверява работодатели, за които има съмнения, че плащат на работниците си възнаграждения под минималната работна заплата. От агенцията информират, че...

Какви са минималните трудовите възнаграждения (и дали има фиксирани такива), стандартното работно време и платеният годишен отпуск в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за...

Кога работодателят дължи обезщетение при придобито право на пенсия

След промените в Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от началото на 2015 г., според които не се налага прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на работниците и...

Главна инспекция по труда и НАП подготвят съвместни проверки за 4-часови трудови договори

Главна инспекция по труда и НАП ще организират съвместни проверки на над 2000 фирми. Целта на тази акция е ограничаването на нерегламентираната заетост и неправомерното сключване на трудови...