Вие сте тук

Ръст от почти 7 % в разходите за труд на работодателите през първото тримесечие на 2015 г.

Ръст от почти 7 % в разходите за труд на работодателите през първото тримесечие на 2015 г.

Според предварителните данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на тази година работодателите в България са платили средно с 6,9 % повече за един отработен час в сравнение със същия период на 2014 г.

Статистиката сочи, че най-голямо увеличение на разходите за труд има в сферата на услугите - 8,6 %, следвана от строителния сектор със 7,1 %. В индустрията ръстът е в размер на 5,6 %. 

По икономически дейности през първото тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - 15.2%, „Професионални дейности и научни изследвания” - 12.1%, и „Култура, спорт и развлечения” - 10.1%. От НСИ отчитат намаление на общите разходи за труд в сектор „Добивна промишленост” - с 0.1%.

Според предварителните данни в състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час за периода януари - март 2015 г. са се увеличили със 7.3% спрямо първото тримесечие на 2014 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 5.0%. Диапазонът по икономически дейности варира от  - 0.3% за „Добивна промишленост” до 15.7% за „Административни и спомагателни дейности”.


Източник: НСИ