НСИ

С 11% повече са разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2017 г.

За един отработен час през второто тримесечие на 2017 г. работодателите плащат с 11% повече спрямо същия период на предходната година, сочат предварителните данни на НСИ. Според...

Годишен отчет за дейността на сдружения и фондации през 2015 година

Предприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, политически партии, църкви, читалища и др. и през 2016 г. имат задължението да представят годишен отчет за дейността си през...

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на нефинансовите предприятия

Годишните отчети за дейността на предприятията отново ще могат да се подават чрез единния портал за вход в системите на НСИ и НАП съгласно Заповед за определянето на реда, начина и...

Приета е Националната статистическа програма за 2016 г.

На 20 януари Министерски съвет прие отчета на НСИ за дейността на института и за изпълнението на Националната статистическа програма. На същото заседание е приета и Националната...

Ръст от почти 7 % в разходите за труд на работодателите през първото тримесечие на 2015 г.

Според предварителните данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на тази година работодателите в България са платили средно с 6,9 % повече за един отработен час в...

Повишаване на заетостта и средната работна заплата отчитат от НСИ

Националният статистически институт публикува резултатите си от наблюдението на пазара на труда в България през първото тримесечие на 2015 г. По предварителни данни наетите лица по трудово...

В края на 2014 г. работодателите са плащали с 3,1% повече за един отработен час

Предварителните данни на НСИ сочат, че през четвъртото тримесечие на 2014 г.  разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са се увеличили средно с 3.1% спрямо...

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година

Годишният отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година трябва да бъде представен до края на март съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (...

Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2014 година

Застрахователите ще могат за първи път през 2015 г. да подават годишните си отчети за дейността по електронен път чрез въвеждане в Информационна система “Бизнес статистика”. Представянето...

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014 година

Предприятията с нестопанска цел подават годишен отчет за дейността си през 2014 г. до 31 март 2015 г. Сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др. могат да...

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2014 година

Всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните...

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2014 г.

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката. Годишният отчет се представя задължително от...

Наетите лица по трудово правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на...

Понижение на промишленото производство и търговията на дребно в България през май

По предварителни данни през май 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.7% в сравнение с април 2014 година.  Същевременно...

НСИ с информационна система за обслужване на граждани и фирми чрез автоматично изпълнение на онлайн заявки

Националният статистически институт стартира изпълнението на проект на тема „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за...

Бизнес климат в България - анкети на НСИ за юни 2014 г.

По данни на НСИ, публикувани в прессъобщение в сайта на института през юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пункт спрямо равнището си от предходния месец, което...