Вие сте тук

Стартиращи бизнеси ще получат финансова подкрепа чрез инструмента „Микрокредитиране със споделен риск“ на ОПРЧР

Стартиращи бизнеси ще получат финансова подкрепа чрез инструмента „Микрокредитиране със споделен риск“ на ОПРЧР

От микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лв. ще могат да се възползват около 850 стартиращи и социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., желаещи да стартират собствен бизнес.

Финансовата подкрепа ще се осъществи чрез инструмента „Микрокредитиране със споделен риск“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, информират от МТСП.

Срокът на погасяване на кредитите е до 10 години с до 2 години гратисен период за погасяване на главницата. Средствата, които се предоставят от Фонда на фондовете, са с нулева лихва, а финансовите посредници, с които фондът е подписал споразумения - Първа инвестиционна банка, Микрофонд и СиС Кредит, ще прилагат пазарна лихва. По този начин лихвата за крайните получатели на финансирането ще е значително по-ниска от пазарната, обобщават от институцията. Първа инвестиционна банка ще отпусне кредити в размер на 19,3 млн. лв., Микрофонд - 3,23 млн. лв., СиС Кредит - 2,84 млн. лв. 

По думите на изпълнителния директор на Фонда на фондовете Александър Георгиев по първия транш на финансовия инструмент са отпуснати близо 100 кредита на стойност над 1,5 млн. лв. Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова уточнява, че "за първи път на социалните предприятия се дава възможност да кандидатстват за кредит чрез този финансов инструмент". Създадените до момент социални предприятия с грантово финансиране са малко над 250, като според Русинова кредитирането от Фонда на фондовете ще позволи те да разширят дейността си.


Източник: МТСП