Вие сте тук

Удължени са сроковете за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта във връзка с кризата заради Covid-19

Обнародвани са промени в двете министерски постановления за осигуряване на финансова подкрепа за предприятията, засегнати от разпространението от COVID-19, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите.

Удължени са сроковете за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта във връзка с кризата заради Covid-19
5

В бр.2 на Държавен вестник от 8 януари са обнародвани промени в двете министерски постановления за осигуряване на финансова подкрепа за предприятията, засегнати от разпространението от COVID-19, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите.

С Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. се изменя Постановление № 151 и с Постановление № 418 от същата дата се изменя и допълва Постановление № 325.

Съгласно обнародваните текстове срокът за изплащане на средства по мярката 60/40 се удължава до 31 март 2021 г. До 15 януари 2021г., работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г.

Пълният текст на Постановление № 416 може да бъде видян тук: 

Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Относно изплащането на компенсациите на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена заради извънредната епидемична обстановка, съгласно измененията от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации. Срокът е удължен до 31.03.2021 г.

Постановление № 418 може да бъде видяно тук:

Постановление № 418 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Източник: ДВ