Вие сте тук

Законите за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2021 г. остават в сила до 31 март

Законопроектът за удължаване действието на бюджетните закони за 2021 г. до 31 март е приет на второ четене. Запазва се размерът на минималната работна заплата и обезщетенията за отглеждане на дете и безработица до приемане на нова бюджетна рамка за 2022 г.

Законите за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2021 г. остават в сила до 31 март

Поради липса на разписана и гласувана бюджетна рамка за 2022 г., в сила остават разпоредбите на законите за държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Това решиха окончателно депутатите при гласуването на второ четене на законопроекта, внесен от МС на 23.12.2021 г.

На нивата от 2021 г. остават минималната работна заплата и праговете за различните икономически дейности, размерите на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и други социални плащания. Без промяна до 31 март е и общата годишна квота за ваучери за храна и общият размер на сумата, подлежаща на възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола.

От Министерство на финансите представиха предложението за Бюджет 2022 (може да бъде видяно и в прикачения файл по-долу), в който, по думите на заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, е заложен растеж на БВП в размер на 4,8 %, което е с 1,2 % повече от ръста на БВП през миналата година. Заложено е намаление на безработицата от 5,4 % на 5 %, дефицитът на бюджетът за 2022 г. без ковид-мерките е 2,5 %, а с тях е 4,1%.

Ден по-рано, на 20.01.2021 г., парламентът гласува на първо четене промени в данъчното законодателство, включващи редакции в текстове на ЗДДС относно облагането на ваучерите за храна.

Предстои обнародване в ДВ на текста на нормативния акт и второ четене на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове.

Източник: НС

 

Сваляне на прикачените файлове: