Вие сте тук

ЕК предлага да не се облаганат с ДДС по време на криза някои жизненоважни стоки и услуги

ЕК предлага да бъдат освободени от ДДС някои жизненоважни стоки и услуги, които Европейската комисия, органите и агенциите на ЕС предоставят на държавите членки и гражданите по време на криза. Инициативата е част от мерките в областта на данъчното облагане в отговор на коронавирусната пандемия. 

ЕК предлага да не се облаганат с ДДС по време на криза някои жизненоважни стоки и услуги

В съобщение за медиите от 12 април 2021 г., публикувано в интернет страницата на Европейската комисия, е представено предложението на институцията за освобождаване от облагане с ДДС на определени стоки и услуги, които се разпределят при реагиране по време на извънредна ситуация в ЕС, например природни бедствия и здравни кризи, каквато е настоящата пандемия от Covid-19. 

Предложената мярка в областта на данъчното облагане ще спести разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху ограничените бюджети, посочва се в съобщението на комисията. 

Получателите на въпросните стоки и услуги, които ЕК и другите агенции и органи на ЕС ще могат да внасят и да закупуват без ДДС, могат да бъдат държави членки или трети страни, например национални органи или институции - болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия.

Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например:

  • диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване;
  • лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция;
  • палатки, походни легла, дрехи и храна;
  • оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки;
  • антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, антитоксини, таблетки йод;
  • кръвни продукти или антитела;
  • устройства за измерване на йонизиращото лъчение;
  • разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни дейности, създаване на стратегически запаси от продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещенията и др.

По думите на Европейския комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони: 

Днешното предложение подкрепя целта на ЕС да може да реагира при кризи и извънредни ситуации в ЕС. Също така то ще гарантира максимални финансови резултати от усилията за оказване на помощ на равнище ЕС за борба с пандемията и за подпомагане на възстановяването.

Предложението следва да бъде разгледано от ЕП и транспонирано в националните законодателства, като разпоредбите ще се прилагат със задна дата от 1 януари 2021 г.

Източник: ЕК