Вие сте тук

Нови правила за презграничните случаи на несъстоятелност на дружествата прие ЕП

Нови правила за презграничните случаи на несъстоятелност на дружествата прие ЕП

На вчерашното си заседание евродепутатите приеха обновени правила, регламентиращи несъстоятелността на дружествата в случаите, когато те имат активи или задължения и в други страни членки на ЕС

Според данните, цитирани в прессъобщението в сайта на Европейския парламент, ежегодно в несъстоятелност изпадат 200 000 дружества. Допълнително усложнение е и фактът, че около една четвърт от тази бройка са презграничните случаи на фирми, които не могат да плащат сметките си и са заплашени от разпродажба на активи за погасяване на дълговете в друга страна членка на ЕС.

Една от целите на новия регламент е да  обхване производствата, които насърчават спасяването на икономически жизнеспособни, но изпитващи трудности дружества, и които дават втори шанс на предприемачите. Новите правила се отнасят и до случаите, при които само съществува вероятност от несъстоятелност и при които длъжникът запазва изцяло или частично контрол върху активите и дейността си.

В съобщението на ЕП е посочено, че настоящите европейски правни норми за несъстоятелността са от 2000 г. и касаят случаи, в които кредиторите и длъжниците са от различни страни-членки или когато длъжниците са под юрисдикцията на съдилища в две или повече държави. Правилата определят в коя страна се открива главното производство по несъстоятелност (обикновено, това е страната на длъжника) и как се координират различните производства.

Пълният текст на приетия на 20 май регламент можете да намерите тук.


Източник: Европейски парламент