Вие сте тук

Старият портал за е-услути на НАП спира да работи от началото на октомври

След като повече от година старият и новият портал за електронни услуги на приходната агенция работиха едновременно, в началото на октомври достъпът до предишната платформа ще бъде преустановен, информират от НАП.

Използване на портала за е-услуги на НАП

В началото на октомври клиентите на НАП вече няма да могат да използват старият портал за е-услуги. От Агенцията по приходите информират, че по време на продължилия повече от година преходен период са прехвърлени всички потребителски профили и правата на достъп. Като предимства на новата платформа се посочват възможността за директна идентификация, по-интуитивна навигация, изцяло нов дизайн, лесен достъп до информацията за всяка една услуга и допълнителни функционалности, като: Профил, Моите услуги, Известия, Последно използвани услуги. В прессъобщението във връзка с предстоящото прекратяване на достъпа до стария портал се посочва:

Достъпът до електронните услуги на НАП е значително улеснен: за него не се изисква подаване на заявление от потребителите, които са се идентифицирали с КЕП като задължени физически лица или като техни законни представители (при юридическите лица) и вписани в тях идентификатори на автора на подписа. Упълномощените лица, които са ползвали стария портал с КЕП, ще продължат да имат същите права и в новия портал. В него те могат сами да заявяват достъп до други задължени лица, да предоставят такъв до  задължено лице, което представляват, както и да преупълномощават трети лица, без да се налага, на която и да е от страните, да посещава офис на НАП при условие, че разполага с КЕП.

Притежателите на ПИК или личен квалифициран електронен подпис не е необходимо допълнително да се идентифицират в новия портал за електронни услуги на НАП.

Източник: НАП