БСК алармира за сериозни проблеми във връзка с новите изисквания на Наредба Н-18 към фискалните устройства

БСК алармира за сериозни проблеми във връзка с новите изисквания на Наредба Н-18 към фискалните устройства

В писмо, адресирано до министър-председателя и подписано от 27 бизнес организации, БСК алармира за опасността от сериозно социално напрежение, до което биха могли да доведат новите изисквания към фискалните устройства и софтуера за отчитане на продажбите в търговските обекти, заложени в променената Наредба Н-18. 

Основните резерви към промените в нормативната уредба са насочени към кратките срокове, които са предвидени за привеждане на дейността на задължените лица в съответствие с разпоредбите. Според представителите на бизнеса ще бъдат необходими най-малко 18 месеца за закупуване, доставка, сертифициране, инсталиране и пускане в експлоатация на новите фискални устройства. От специално обучение ще се нуждае и персоналът, който ще трябва да работи с тях. 

В писмото от организацията предлагат организиране на среща между представителна контактна група от страна на бизнеса и министър-председателя, на която да бъдат представен проблемът и предложения за неговото разрешаване с оглед на изключително широкият обхват на засегнатите лица, практически всички стопански субекти, от всички сектори на икономиката. 

Източник: БСК