фискални устройства

Автоматичното подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД в НАП се възобновява от 05.05.2021 г.

От приходната агенция информират за възобновяване на процеса по автоматично подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД, считано от 05.05.2021 г. В съобщението, публикувано в интернет...

НАП с нова е-услуга за справки относно подадените от сервизите уведомления за ремонт на фискални устройства и ИАСУТД

От приходната агенция информират за наличието на нова електронна услуга, която позволява на търговците да получат онлайн информация за подадените от сервизите уведомления, съдържащи данни...

Без книги за дневните финансови отчети - обобщение на НАП за някои от последните промени в Наредба Н-18

Обобщение на някои от последните промени в Наредба Н-18, влизащи в сила от 2 юли с обнародването им в бр. 52 на ДВ, публикува НАП. От приходната агенция систематизират някои от ключовите...

Задължителен ли е касовият апарат за земеделските стопани

Задължени ли са земеделските стопани при продажба на продукцията си да я регистрират и отчетат чрез издаване на касов бон?  В брошурата на НАП, разясняваща данъчните и осигурителните...

Търговците, използващи СУПТО, ще получат 7 месеца отсрочка за регистриране на касовите апарати

След като на 19.02.2019 г. финансовият министър обяви, че срокът за изпълнение на разпоредбите на Наредба Н-18 за регистриране на касовите апарати ще бъде удължен до 30 септември за...

Регистрираните по ДДС търговци трябва да сменят касовите си апарати до 31 март 2019 г.

От НАП припомнят за сроковете, в които съгласно новите разпоредби на Наредба Н-18 трябва да бъде актуализиран софтуерът за управление на продажбите  в търговските обекти и подменени...

БСК алармира за сериозни проблеми във връзка с новите изисквания на Наредба Н-18 към фискалните устройства

В писмо, адресирано до министър-председателя и подписано от 27 бизнес организации, БСК алармира за опасността от сериозно социално напрежение, до което биха могли да доведат новите...

Нов модул в сайта на НАП разяснява разпоредбите на Наредба Н-18

В интернет страницата на приходната агенция са предоставени на вниманието на заинтересованите лица разяснения относно новите разпоредби на Наредба Н-18 във връзка с изискванията към...

Нови касови апарати в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 в началото на декември

След като в края на септември промените в Наредба № Н-18, с които се въвеждат редица нови изисквания към фискалните устройства, бяха обнародвани в Държавен вестник, приходната агенция ...

Актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства публикува НАП

НАП публикува в интернет страницата си, в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Фискални устройства » XML схеми актуализирани актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на...

Отговаря ли касовият ви апарат на новите изисквания на Наредба № Н-18?

С обнародваните в ДВ в края на септември промени в Наредба № Н-18 драстично се засилва контролът при отчитането на търговските обороти, обобщават от НАП. Данните за всяка една покупка ще...

Промени в Наредба № Н-18 са обвародвани в ДВ,

Промени в Наредба № Н-18 са обвародвани в ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г. Пълният текст на документа е цитиран по-долу: Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № Н-18 от 2006 г. за...

Наредба № Н-18 относно осъществяването на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП

В днешния брой на Държавен вестник (брой 83 от дата 27.10.2015 г.) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в...