Наредба № Н-18

В ДВ, бр.110/24.12.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

В бр.110/24.12.2021 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в...

Автоматичното подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД в НАП се възобновява от 05.05.2021 г.

От приходната агенция информират за възобновяване на процеса по автоматично подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД, считано от 05.05.2021 г. В съобщението, публикувано в интернет...

Наредба № Н-18

В Държавен вестник, бр. 68/31.7.2020 г., са обнародвани промени в Наредба Н-18. Проектът за изменение на нормативния акт беше публикуван за обществено обсъждане в края на юни. Корекциите в...

НАП: От 1 август стартира новата електронна услуга "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г."

От приходната агенция напомнят, че новата електронна услуга "Подаване на стандартизиран одиторски файл от лицето по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г." ще е достъпна за ползване...

От 1 юли електронните магазини, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП

Е-търговците, които получават неприсъствени плащания чрез кредитни или дебитни карти и отговарят на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. за прилагане на алтернативен режим за отчитане на...

Предлага се удължаване на срока за ползвателите на СУПТО да приведат дейността си в съответствие с Наредба Н-18 до края на 2020 г.

За обществено обсъждане е публикуван проект за промени в Наредба Н-18, в който се предлага удължаване на срока за ползвателите на СУПТО да приведат дейността си в съответствие с ...

Прецизирането на разпоредбите на Наредба Н-18 отново на дневен ред

От приходната агенция съобщават за напредък в съвместната работа на бизнес и институции по прецизирането на текстовете на Наредба Н-18 и предстоящото представяне за обществено обсъждане на...

НАП: Утвърдени са образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18

Със съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и председателя на Българския институт по метрология са утвърдени образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл...

Информация за покупната цена на горивата за календарния месец ще подават в НАП търговците, използващи ЕСФП

Със заповед на директора на НАП е определен редът, по който търговците на горива, използващи ЕСФП, ще декларират пред приходната агенция данните за покупната цена на горивата, които са...

Ново удължаване на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

Още 6 месеца отсрочка ще получат лицата, използващи СУПТО, за да приведат дейността си по управление на продажбите в съответствие с нормативните изисквания на Наредба Н-18.  * Публикацията...

Обнародвани са промени в Наредба Н-18

Промени в текстовете на Наредба Н-18 са обнародвани в бр.8/28.01.2020 г. на Държавен вестник. Сред новите разпоредби е регламентирането на възможност продажби на стоки и/или услуги чрез...

НАП презентира в поредица от семинари изискванията на Наредба Н-18 към софтуерите за продажби и касови апарати

В поредица от семинари, организирани от приходната агенция в Бургас, Варна, Пловдив и Велико Търново, експерти от ведомството разясняват на заинтересованите лица - представители на бизнеса...

Удължаване на срокове и алтернативен режим за отчитане на продажби - НАП за промените в Наредба Н-18 от 24.09.2019 г.

В прессъобщение на НАП са обобщени ключовите нови разпоредби в Наредба Н-18, обнародвани в бр.75/24.09.2019 г. на Държавен вестник. Съгласно промените в нормативния акт компаниите, чиито...

промените в Наредба Н-18

Обнародвани са промените в Наредба Н-18, с част от които се удължават определени срокове за привеждане на дейности по отчитане на продажбите в съответствие с изискванията на наредбата. По-...

касови бележки

Публикуван за обществено обсъждане е проект за промени в Наредба Н-18. Според предложените изменения в нормативния акт крайният срок, в който лицата, използващи СУПТО, трябва да приведат...

Без книги за дневните финансови отчети - обобщение на НАП за някои от последните промени в Наредба Н-18

Обобщение на някои от последните промени в Наредба Н-18, влизащи в сила от 2 юли с обнародването им в бр. 52 на ДВ, публикува НАП. От приходната агенция систематизират някои от ключовите...

Промени в Наредба Н-18

Промени в Наредба Н-18, с които се удължава срокът, в който лицата, използващи ЕСФП, трябва да приведат дейността си в съответствие с нормативните разпоредби, са обнародвани в бр.52/02.07....

проект промени

Проект за промени в Наредба Н-18 предлага удължаване на срока, в който лицата, използващи ЕСФП, трябва да приведат дейността си в съответствие с нормативните разпоредби, до 31 юли 2019 г....

Обнародвани са промените в Наредба № Н-18

Промените в Наредба Н-18, с които търговците, използващи СУПТО, получават отсрочка за регистриране на касовите апарати до 30 септември 2019 г., са обнародвани в Държавен вестник, бр.26 от...

ДДС, акциз и покупна цена в касовия бон за закупени течни горива

Промените в Наредба № Н-18, с които търговците на течни горива се задължават да отразяват във фискалния бон освен крайната цена за потребителя и информация за размера на ДДС, акциза,...

Регистрираните по ДДС търговци трябва да сменят касовите си апарати до 31 март 2019 г.

От НАП припомнят за сроковете, в които съгласно новите разпоредби на Наредба Н-18 трябва да бъде актуализиран софтуерът за управление на продажбите  в търговските обекти и подменени...

течните горива

Финансовото министерство публикува за обсъждане предложение за промяна в Наредба Н-18, която да задължи търговците на течни горива да отразяват във фискалния бон освен крайната цена за...

БСК алармира за сериозни проблеми във връзка с новите изисквания на Наредба Н-18 към фискалните устройства

В писмо, адресирано до министър-председателя и подписано от 27 бизнес организации, БСК алармира за опасността от сериозно социално напрежение, до което биха могли да доведат новите...

Какви нови изисквания към електронните магазини се въвеждат с промените в Наредба Н-18

В края на месец декември 2018 г. влизат в сила разпоредбите на новия чл.52м от Наредба Н-18, които регламентира редица изисквания към дейността на онлайн търговците.  Електронните магазини...

Страници