Актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства публикува НАП

Актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства публикува НАП

НАП публикува в интернет страницата си, в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Фискални устройства » XML схеми актуализирани актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от фискалните устройства/ИАСУТД.

Обновяването е наложено от публикуваните в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г. промени в Наредба № Н-18. 

Допълнителна информация, която от приходната агенция предоставят в пакета от файлове: във версията на услугите за получаване на данни от ФУ/ИАСУТД през дистанционна връзка чрез мрежите на мобилните оператори, актуализирана съгласно измененията и допълненията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2016 г., публикувани в ДВ. бр.80 от 28 септември 2018г., сървърът на НАП няма да поставя символ 0x0D (Carriage Return) в края на отговора. Дължината на съобщението за отговор, съгласно изискването на Наредбата за http комуникация с НАП и http стандарта, ще се определя от поле 'Content-Length' на header-a, наличен в отговора (response).

Актуализираните схеми са достъпни за изтегляне и тук:

Актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от фискалните устройства/ИАСУТД (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)


Източник: НАП