Вие сте тук

Данни за покупната цена на горивата вече могат да се подават онлайн с нова е-услуга на НАП

Данни за покупната цена на горивата вече могат да се подават онлайн с нова е-услуга на НАП

Нова електронна услуга на приходната агенция предоставя възможност на търговците на течни горива да подават онлайн данни за покупната цена на продадените през предходния месец горива.

От НАП информират, че е-услугата „Подаване на информация за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец“ е достъпна с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и ползването ѝ трябва да бъде заявено през портала за електронни услуги на агенцията. Когато данните ще се подават от упълномощено лице трябва да бъде подадено „Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице“,  с пълен или частичен достъп. 

Срокът за подаване на данни за реализираното количество гориво е до 20 –то число на следващия месец, припомнят от НАП, и уточняват, че "покупната цена на горивото е средномесечната цена на придобиване без акциз и без данък върху добавената стойност на всеки вид гориво по код от Комбинираната номенклатура. Цената е за един литър (за метан - за един килограм) и се посочва в левове с точност до втория знак след десетичната запетая."

Друго полезно уточнение е, че при вече подадени данни за месец март по стария ред, търговците на течни горива не е необходимо да ги подават отново, използвайки електронната услуга.


Източник: НАП