търговия с горива

Данни за покупната цена на горивата вече могат да се подават онлайн с нова е-услуга на НАП

Нова електронна услуга на приходната агенция предоставя възможност на търговците на течни горива да подават онлайн данни за покупната цена на продадените през предходния месец горива. От...

Информация за покупната цена на горивата за календарния месец ще подават в НАП търговците, използващи ЕСФП

Със заповед на директора на НАП е определен редът, по който търговците на горива, използващи ЕСФП, ще декларират пред приходната агенция данните за покупната цена на горивата, които са...

ДДС, акциз и покупна цена в касовия бон за закупени течни горива

Промените в Наредба № Н-18, с които търговците на течни горива се задължават да отразяват във фискалния бон освен крайната цена за потребителя и информация за размера на ДДС, акциза,...

течните горива

Финансовото министерство публикува за обсъждане предложение за промяна в Наредба Н-18, която да задължи търговците на течни горива да отразяват във фискалния бон освен крайната цена за...

НАП разяснява на търговците на течни горива реда за предоставяне на дължимите обезпечения по чл. 176в, ал.1 от ЗДДС

От НАП напомят на доставчиците на течни горива, че продължават да приемат задължителните обезпечения, въведени с новите разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност. Освен, че...

Как ще се предоставя, освобождава и усвоява обезпечение по чл. 176в от ЗДДС при доставки на течни горива

След като влязоха в сила промените в Закона за данък върху добавената стойност, въвеждащи изискване към търговците на течни горива при определени условия да внасят в НАП обезпечение в пари...

Проектът за допълнение на правилника за прилагане на ЗДДС е готов

Финансовото министерство е готово с регламентацията на реда за предоставяне, регистрация и освобождаване на обезпечението, което търговците на течни горива ще трябва да внасят в НАП според...

Промените в Закона за ДДС относно търговията с течни горива са приети на второ четене

Търговците на течни горива задължително ще  предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната...

Одобрени са мерките срещу кражбите на фирми, заложени в проекта за промени на Търговския закон

Мерките за ограничаване на кражбите на фирми, заложени в проект за промени на Търговския закон, получиха одобрението на правителството и ще бъдат предложени за приемане от НС.  Предложенито...

регламенти за предотвратяване на данъчни измами при търговия с течни горива предвижда проект за промени в ЗДДС

Допълнителни текстове в Закона за данък върху добавената стойност ще ограничават възможностите за данъчни измами с ДДС в търговията с течни горива. Това предвижда публикуваният за...

Софтуер на Агенция "Митници" и НАП следи за спазването на изискванията за търговия с горива

Специализиран софтуер ще подпомага Агенция "Митници" и НАП в предотвратяването на опитите за измама с горива. Системата за контрол е въведена с цел да се следи движението на всички...